text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Ilgtspēja

Mēs esam pārliecināti, ka mēs kopā veidojam ilgtspējīgāku nākotni. Sazinieties ar mums, un mēs parūpēsimies, lai mēs kopā padarītu rītdienu mazliet labāku.

Tibnor apņemšanās ilgtspējas jomā – mēs uzņemamies pilnu atbildību

Mūs iedvesmo fakts, ka mēs pastāvīgi spējam mācīties un attīstīties, lai kļūtu labāki. Ar katru dienu kļūstot nedaudz labākiem, mēs īstenosim ilgtspējīgāku darbību ilgtspējīgāku piedāvājumu un tādējādi kļūsim par atbildīgāko partneri un drošāko tērauda uzņēmumu. Mūsu apņemšanās ilgtspējas jomā ir uzņemties atbildību par visu mūsu darbību, sākot no mūsu materiālu iepirkšanas, kvalitāti katrā mūsu darbības posmā, to, ka mēs uzskatām savus darbiniekus par mūsu visvērtīgāko vērtību, lai turpinātu uzlabot mūsu procesus, atbalstītu mūsu klientus viņu nākotnes izaicinājumos un izveidotu spēcīgu un rentablu uzņēmumu, kuram var uzticēties.

Mēs apzināmies savu apņemšanos ilgtspējas jomā, izmantojot mūsu kopīgās vērtības ar SSAB, kas palīdz mums atšķirt labo no sliktā.

Virzība - kopā radām vērtības
Patiesība - pareiza rīcība
Uz priekšu - paturot prātā nākotni

Mūsu ilgtspējas stratēģija

Lejupielādējamie dokumenti

Mūsu sertifikāti apliecina, ka Tibnor uzmanības centrā ir darbs ilgtspējas jomā

Mūsu sertifikāti apliecina, ka Tibnor uzmanības centrā ir darbs ilgtspējas jomā un ka mēs pastāvīgi pilnveidojamies un ieviešam uzlabojumus. Mēs aktīvi darbojamies vides jomā, kur mēs sistemātiski kontrolējam un samazinam mūsu darbības ietekmi uz vidi un ievērojam spēkā esošos vides tiesību aktus. Tas nodrošina, ka mūsu uzmanības centrā ir klients, mēs identificējam uzlabojumus savos procesos, attīstām savu darbību un novēršam kvalitātes nepilnības.

Lejupielādējiet mūsu sertifikātus šajās saitēs:

Since 2002, Tibnor has been quality certified.

Tibnor Oy service centers are certified according to the standard EN 1090. The certificates have been issued by Inspecta Certification.

Direktīva

Lejupielādējiet dokumentus šajās saitēs:

Tibnor emission statement

REACH

REACH regula par ķimikālijām aizstāj lielu daļu noteikumu par ķimikālijām, kas bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūnijam ES un Zviedrijā. REACH atšifrējums ir Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Latviski: ķimikāliju reģistrēšana, izvērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana. REACH satur arī prasības ķimikāliju lietotājiem, kas nebija iepriekšējos noteikumos.

RoHS

Kā šī direktīva ietekmē Tibnor? RoHS 2 Direktīva (2015/863/ES) ierobežo dzīvsudraba, kadmija, svina, sešvērtīgā hroma un liesmas slāpētāju PBB un PBDE izmantošanu jaunos elektriskajos un elektroniskajos komponentos, kas laisti tirgū pēc 2006. gada 1. jūlija. No 2013.gada šī direktīva ieviesta Zviedrijas normatīvajos aktos ar Regulu Nr. 2012:861.

Tibnor statement on material with Russian and Belarusian origin

Mūsu ētikas kodekss

Ētikas kodekss ir kolektīvs termins, kas apzīmē, kā mūsu uzņēmumam un mums kā darbiniekiem būtu jārīkojas attiecībā uz jomām, kas attiecas uz mūsu darba vidi, uzvedību, drošību un iekšējām un ārējām attiecībām.

Lejupielādējiet dokumentus šajās saitēs:

Sasniegsim pārmaiņas kopā

Mēs esam pārliecināti, ka mēs kopā veidojam ilgtspējīgāku nākotni. Sazinieties ar mums, un mēs parūpēsimies, lai mēs kopā padarītu rītdienu mazliet labāku.

Sazināties ar mums
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.