text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Darbs Tibnor – The natural choice

Pievienojieties mūsu komandai

Mūsu darbinieki — mūsu lielākā vērtība

Pievienojies mums un kļūsti par daļu no lielākā izplatītāja tērauda nozarē Ziemeļvalstīs un Baltijā. Mēs nepārtraukti pilnveidojam mūsu uzņēmumu un darbiniekus, virzot tos mūsdienīgā, digitālā, drošā un ilgtspējīgā virzienā. Pievienojies mums šajā ceļojumā.

Kas interesē jūs?

Your natural choice

Drošība

Darba drošība ir mūsu darba kultūras pamatā

Drošība nozīmē pēc darba droši nokļūt mājās, lai būtu kopā ar ģimeni un draugiem. Drošība ir par un priekš cilvēkiem, un mums tā ir īpaši svarīga. Mēs apzināmies daudzos ar darbu ražošanā un loģistikā saistītos riskus, un tāpēc ikdienā strādājam pie to mazināšanas.

Tibnor mērķis ir pilnībā izskaust negadījumus darbā. Kā mēs to varam panākt? Kopīgi mūsu ikdienas darbā koncentrējoties uz darba drošību. Strādājot Tibnor, darba drošība ir visu un katra atbildība, tas attiecas ne tikai uz ražošanā strādājošajiem, bet arī pārdošanas un atbalsta personālu. Mēs fokusējamies uz risku atpazīšanu, paredzēšanu un to mazināšanu. Mēs cenšamies nodrošināt, ka jebkāda veida savainošanās vai darba traumas neatkārtojas. Un mēs apzināmies, ka cilvēciskajam faktoram darba drošības risku novēršanā ir milzīga loma, tāpēc darbinieku izglītošana notiek pastāvīgi.

Uzņēmumā Tibnor darba drošība ir pirmajā vietā. Mēs to nekad neaizmirstam.

LEAN vadības sistēma

Uz priekšu ar “SSAB One

Tibnor nepārtraukti pilnveido veidus, kā strādāt efektīvi, balstoties uz mūsu LEAN vadības sistēmas „SSAB One” principiem. Nepārtraukta pilnveidošanās nozīmē pastāvīgu pašizglītošanos un uzlabojumus ik dienu.

Mums nepārtraukti jākļūst labākiem, lai turpinātu atbilst augstajām tirgus, mūsu klientu un darbinieku prasībām. Kā mēs to paveicam? Mēs Tibnor attīstām darba un vadības metodes, kas balstītas mūsu LEAN filozofijā „SSAB One”. Šādi mēs darbojamies visās komandās, nodaļās un visās valstīs, lai nodrošinātu Tibnor konkurētspēju, izskaustu lieko mūsu darbībās, uzlabotu mūsu darba procesu efektivitāti un uzturētu līdzdalības un iesaistes sajūtu darbiniekos.

Visās Tibnor komandās, katrā pārstāvniecības valstī pastāvīgi tiek sekots darba slodzēm un norit darbs pie nepilnību novēršanas. Katrā nodaļā mēs fokusējamies uz problēmu risināšanu, lai uzlabotu un stiprinātu pozitīvo darba vidi. Mērķis ir pielietot katra darbinieka zināšanas un prasmes, lai mēs visi kopā kļūtu labāki. Šādi mēs, Tibnor, rūpējamies par sadarbību un iesaisti.

Dažādība

Dažādība Tibnor

Mēs, Tibnor, cienām ikvienu un tiecamies nodrošināt, ka neviens un nekad nepiedzīvo aizskarošu izturēšanos sava dzimuma, seksuālās orientācijas, rases, etniskās izcelsmes, vecuma, reliģijas vai ticības dēļ.

Esam pārliecināti, ka dažādība bagātina mūsu uzņēmējdarbību un korporatīvo kultūru. Būdami daļa no SSAB Group, mēs sadarbojamies ar klientiem un piegādātājiem no visas pasaules. Lai spētu apmierināt viņu prasības vislabākajā veidā, mums jāsaprot un jārespektē ikkatra viedoklis un kultūra. Tieši tādēļ pie mums strādā vīrieši un sievietes no dažādām pasaules malām, cilvēki, kuriem ir dažādi uzskati un pieredze un kuri kopā ar mums ir atšķirīgu laika posmu. Kā uzņēmums mēs cenšamies visiem mūsu darbiniekiem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas attīstīties uzņēmuma ietvaros.

Ilgtspēja

Ilgtspēja ir mūsu galvenais uzņēmējdarbības dzinējs

Ir trīs jomas, kurās par ilgtspēju gan mēs, Tibnor, gan mūsu mātes uzņēmums SSAB piedomājam īpaši:

  • ilgtspējīga darbība;
  • ilgtspējīgs piedāvājums;
  • atbildīgs partneris.

Ilgtspējīga darbība
Ilgtspējīga darbība nozīmē strādāt tā, lai mazinātu mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu ilgtermiņa iniciatīvas ir saistītas ar emisiju samazināšanu, materiālu izmantošanas uzlabošanu, kā arī enerģijas patēriņa un metāllūžņu samazināšanu.

Ilgtspējīgs piedāvājums
Ilgtspējīgs piedāvājums nozīmē to, ka mēs pievēršam vairāk uzmanības mūsu radīto produktu un pakalpojumu ietekmei uz apkārtējo vidi un sabiedrību. Mūsu produktu klāstā ir SSAB progresīvākie augstas stiprības un rūdītie tēraudi, kas ir spēcīgāki, vieglāki un arī ilgtspējīgāki. Mēs lepojamies būt daļa no SSAB Group, kas ir devusies ilgtspējas ceļojumā, lai revolucionizētu tēraudu visā tā dzīves ciklā — no ražošanas līdz izmantošanai un 100 % pārstrādei. Šodien SSAB domnas izdala par 7% mazāk CO2 nekā ES vidēji, taču SSAB tiecas vēl vairāk samazināt emisijas. Izmantojot HYBRIT tehnoloģijas inovācijas tērauda ražošanā, SSAB virzās uz to, lai 2045. gadā nodrošinātu pilnībā bezfosilo ražošanu. Vairāk lasiet SSAB tīmekļvietnē.

Atbildīgs partneris
Atbildīgs partneris nozīmē, ka attīstām un pilnveidojam veselības un darba drošības iniciatīvas, kā arī cieši sekojam uzņēmējdarbības ētikas jautājumiem.

The natural choice

Pievienojieties mums tagad un strādājiet Tibnor

Vakances
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.