SSAB privātuma paziņojums

Pēdējoreiz atjaunināta 2018. gada 16. aprīlī

Šajā privātuma paziņojumā ir informācija par to, kā SSAB, tostarp tā meitas uzņēmumi, tostarp Tibnor un Ruuki ("SSAB"), apstrādā personas datus. Tajā ir atbildes uz jautājumiem, kādus personas datus SSAB ievāc, izmanto un kopīgo, kādiem nolūkiem dati tiek ievākti, kādas ir Lietotāju tiesības. Lietotājs var nozīmēt SSAB klientus, klientu uzņēmumu pārstāvjus, iespējamos klientus vai tīmekļa lietotājus, kas apmeklē mūsu vietni ("Lietotāji").

SSAB vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem. Uz šīm vietnēm vai pakalpojumiem attiecas to pašu privātuma politikas. SSAB neuzņemas atbildību par trešo pušu privātuma politikām vai personas datu apstrādi to darbībā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību to attiecīgajām privātuma politikām un izmaiņām tajās.

 

1. DATU PĀRZINIS

Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu datu pārzinis ir uzņēmums SSAB AB (reģistrācijas numurs: 556016-3429, adrese: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Zviedrija) visai datu apstrādei uzņēmuma līmenī, piemēram, mārketinga rīkiem, ko izmanto visi SSAB grupas uzņēmumi. Uzņēmumā SSAB primārais saziņas kontaktpunkts ir: e-pasta adrese: data.privacy@ssab.com

SSAB ir pienākums nodrošināt personas datu apstrādi atbilstīgi šim paziņojumam un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.

 

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS UN NOLŪKS

SSAB apstrādā Lietotāju personas datus dažādiem nolūkiem, kas aprakstīti tālāk.

2.1. Pakalpojumu sniegšana

Galvenais personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt vietni un piegādāt SSAB produktus un pakalpojumus. Šī datu apstrāde ir galvenokārt balstīta uz līgumu ar Lietotāju, tostarp apstrāde, kas vajadzīga, lai uzsāktu klientu attiecības.

2.2. Mārketings un saziņa

Lietotāju personas datus izmanto saziņai ar Lietotājiem un mārketinga nolūkiem. Šajā aspektā apstrāde ir balstīta uz SSAB likumiskajām interesēm nodrošināt Lietotājiem attiecīgu un aktuālu informāciju vietnē. Tā ir arī balstīta uz SSAB likumiskajām interesēm reklamēt SSAB jaunākos produktus un pakalpojumus, kā arī personalizēt Lietotāju lietošanas pieredzi.

Daļēji mārketings ar elektroniskajiem līdzekļiem ir balstīts uz iepriekšēju Lietotāju piekrišanu, piemēram, mārketinga paziņojumu sūtīšana. Papildu informācija par mārketinga saziņu un Lietotāju tiesībām saistībā ar to ir atrodama 6. sadaļā.

2.3. Produktu un pakalpojumu izstrādes nolūki

SSAB mērķis ir sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un sniegt Lietotājiem pienācīgu informāciju par tiem. Tāpēc SSAB var izmantot personas datus, lai analizētu tirgu, Lietotāju grupas, vietnes izmantošanu, lai izstrādātu vietni un SSAB produktus un pakalpojumus un uzlabotu to kvalitāti. Šī apstrāde ir balstīta uz SSAB likumisko interesi augt un attīstīties.

SSAB izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas statistikas nolūkiem, lai apkopotu anonīmu, kopēju statistiku, kas ļauj uzņēmumam izprast, kā Lietotāji izmanto vietni un uzlabotu tās draudzīgumu lietotājiem. Papildu informāciju skatiet SSAB sīkdatņu paziņojumā.

2.4. Informācijas drošība

SSAB var apstrādāt tehniskos datus, tostarp personas datus, informācijas drošības un krāpšanas novēršanas nolūkā. SSAB veic informācijas drošības pasākumus, lai sargātu uzņēmējdarbības informāciju un līdzekļus, lai aizsargātu personas datus, izvairītos no noziedzīgām darbībām un nodrošinātu vietņu un pakalpojumu pieejamību. Šī apstrāde ir balstīta uz SSAB likumisko interesi nodrošināt pienācīgu tīklu un informācijas drošības līmeni.

2.5. Personas datu apstrāde iekšēji SSAB grupā

Lietotāju personas datus var apstrādāt citi SSAB grupas uzņēmumi. Tādā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz SSAB likumiskajām interesēm organizēt un pārvaldīt attiecības ar klientiem, mārketingu un informācijas drošības pasākumus grupā pienācīgā un praktiskā veidā.

 

3. DATU IEVĀKŠANA

SSAB var ievākt personas datus dažādos veidos, kas aprakstīti tālāk.

3.1. Klientu attiecības

SSAB apstrādā personas datus, lai uzturētu labas attiecības ar klientiem, piemēram, piegādājot produktus un pakalpojumus un uzturot saziņu ar klientiem. Šos personas datus ievāc tieši no Lietotājiem.
Atkarībā no mijiedarbības ar Lietotāju, SSAB var ievākt šādus personas datus:

 • pamatinformāciju par lietotāju, piemēram, vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru;
 • pamatinformāciju par Lietotāja darba devēju, uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru;
 • informāciju par attiecībām ar klientiem, piemēram, pasūtītajiem produktiem un pakalpojumiem, attiecību sākuma un beigu laiku;
 • norēķinu informāciju, piemēram, konta numurus, veiktos maksājumus, neapmaksātos maksājumus, piegādātos rēķinus;
 • saziņu ar klientiem.

 

3.2. Lietotāju mijiedarbība ar SSAB vietnē un citādi

SSAB var ievākt personas datus, kad Lietotājs sazinās ar klientu apkalpošanas dienestu, izmanto vietnes čatu, sazinās ar SSAB citādi, pasūta SSAB jaunumu biļetenu, piedalās aptaujās vai konkursos vietnēs vai citur. Šos personas datus ievāc tieši no Lietotājiem.

SSAB var ievākt personas datus, ko Lietotājs kopīgojis ar SSAB, piemēram:

 • pamatinformāciju par lietotāju, piemēram, vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru;
 • pamatinformāciju par Lietotāja darba devēju, uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru;
 • iemeslus saziņai ar SSAB un saziņas informāciju;
 • aptaujas un konkursus, kuros Lietotājs piedalījies.

 

3.3. Automātiski ievāktie dati par vietnes un pakalpojumu izmantošanu

SSAB automātiski ievāc un apstrādā šādus tehniskos datus par Lietotāju un vietnes izmantošanu, SSAB piegādātajiem produktiem un pakalpojumiem:

 • IP adresi, ierīces ID, ierīces tipu, operētājsistēmu, lietotnes iestatījumus;
 • Lietotāja darbības, piemēram, aplūkotās lapas un noklikšķinātie vienumi;
 • laika spiedolus un žurnālu datus attiecībā uz pakalpojuma lietošanu;
 • izcelsmes vietu/valsti.

Šos tehniskos datus ievāc automātiski, kad tiek izmantota vietne un pakalpojumi.

3.4. No citiem avotiem ievākti dati

SSAB laiku pa laikam var ievākt informāciju no publiski pieejamiem avotiem un trešajām pusēm, piemēram, sociālajiem tīkliem un mārketinga uzņēmumiem. Piemēram, SSAB var saņemt pamata informāciju par Lietotāja sociālo tīklu profilu, ja Lietotājs piesakās SSAB vietnē vai pakalpojumos, izmantojot sociālo tīklu kontu.

 

4. DATU KOPĪGOŠANA

SSAB var atklāt Lietotāju personas datus šādām trešajām pusēm:

 • citiem SSAB grupas uzņēmumiem iepriekš minētajiem nolūkiem;
 • uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, izplatītājiem un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem iepriekš minētajiem nolūkiem. Taču šādi uzticami pakalpojumu sniedzēji vienmēr darbojas SSAB uzdevumā, un SSAB ir atbildīgs par Lietotāju personas datu izmantošanu;
 • ja tas atļauts vai prasīts saskaņā ar likumu, lai ievērotu kompetento varas iestāžu pieprasījumus, piemēram, pavēstes vai tamlīdzīgus saistošus dokumentus;
 • ja SSAB ir iesaistīts uzņēmumu apvienošanā, iegādē vai visu vai daļas aktīvu pārdošanā;
 • ja SSAB labticīgi uzskata, ka tāda atklāšana ir vajadzīga, lai aizsargātu SSAB tiesības, Lietotāju drošību vai citu drošību, izmeklētu krāpšanu vai atbildētu varas iestāžu pieprasījumam.

 

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

5.1. Nodošana grupā

Tā kā daži SSAB grupas uzņēmumi ir ārpus ES/EEZ, Lietotāju personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ, piemēram, ASV. Tādā gadījumā SSAB izmantos prasītos mehānismus, kas ļauj nodot personas datus ārpus ES/EEZ, piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus.

5.2. Pakalpojumu sniedzējiem, kas ir ārpus ES/EEZ

SSAB var izmantot apakšuzņēmējus vietnes vai pakalpojumu sniegšanā. Ja tas vajadzīgs saistībā ar vietnes vai pakalpojumu sniegšanu un tam vajadzīgajā apjomā, personas datus var nodot valstij, kas ir ārpus ES/EEZ. Tādā gadījumā SSAB izmantos prasītos mehānismus, kas ļauj nodot personas datus apakšuzņēmējiem trešajās valstīs, piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus. SSAB uzticēsies ASV privātuma aizsardzībai (Privacy Shield) attiecībā uz piegādātājiem, kas ir ASV un ir ieguvuši Privacy Shield sertifikātu. Vairāk informācijas par privātuma aizsardzības satvaru, ko izstrādājis ASV Komercijas departaments un ES Komisija, un saistītajiem principiem par personas datu apstrādi skatiet šeit.

 

6. MĀRKETINGA SAZIŅA

Kad Lietotājs sniedz SSAB kontaktinformāciju, piemēram, saistībā ar produkta vai pakalpojuma pārdošanu, sazinoties ar SSAB klientu apkalpošanas dienestu, pasūtot rokasgrāmatu vietnē, piedaloties konkursos, SSAB var izmantot Lietotāja personas datus mārketinga nolūkiem un lai reklamētu SSAB jaunākos produktus un pakalpojumus, kā arī lai personalizētu lietošanas pieredzi. Lietotājiem ir dota iespēja sniegt iepriekšēju piekrišanu vai, ja piemērojamais likums to atļauj, iespēju atteikties no mārketinga saziņas saņemšanas no SSAB vai citiem grupas uzņēmumiem.

6.1. E-mārketings

SSAB var sniegt Lietotājam jaunumus par produktiem un pakalpojumiem, jaunumu biļetenus un citu saziņu par esošajiem un jaunajiem produktiem un pakalpojumiem, izmantojot e-pastu un īsziņas, ja Lietotājs tam ir iepriekš piekritis vai SSAB drīkst to darīt saskaņā ar piemērojamo likumu.

Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no mārketinga paziņojumiem, klikšķinot uz atteikšanās saites, kas ir e-pasta ziņojumu beigās.

6.2. Statistika un segregācija

SSAB var veidot Lietotāja grupas profilus vai segmentu datus, lai izveidotu anonīmu apkopotu statistiku par SSAB vietņu, produktu un pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par Lietotāju skaitu, skatītajām lapām, lasītajiem e-pastiem, un noteiktu, kādas vietnes daļas Lietotāji uzskata par visnoderīgākajām, lai noteiktu funkcijas, ko var uzlabot, un sniegtu uz kontekstu balstītas reklāmas Lietotāju grupām. Šiem nolūkiem ievāktie dati netiek izmantoti, lai identificētu noteiktu Lietotāju, bet gan lai analizētu kopumā, kā Lietotāji vai Lietotāju grupas izmanto vietni vai pakalpojumus.

6.3. Mērķētas reklāmas

SSAB vai tā reklāmas partneri var rādīt Lietotājam saturu vai reklāmas, piemēram, Lietotājam var rādīt reklāmu par nesen skatītu produktu SSAB vietnē. SSAB izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai rādītu personalizētas reklāmas, balstoties uz, piemēram, Lietotāja pārlūkošanas vai pirkumu vēsturi vai pieteikšanās informāciju.

Ja SSAB ievāc vai izmanto informāciju par Lietotāja pārlūkošanu tīmeklī e-mārketinga nolūkiem, Lietotājam ir tiesības iebilst pret to jebkurā laikā, sazinoties ar SSAB. Par tiesībām iebilst informāciju skatiet 8. sadaļā.

 

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Personas dati tiek saglabāti tikai tik ilgi, cik tas vajadzīgs privātuma paziņojumā minētajiem nolūkiem. Pēc tam personas dati tiks dzēsti, izņemot, ja tie jāsaglabā saskaņā ar likumu vai kādas puses tiesībām vai pienākumiem.
Šie ir pamata noteikumi par saglabāšanas periodiem.

 • Personas datus par klientiem saglabā attiecību ar klientu laikā un pēc tam tik ilgi, cik vajadzīgs vai prasīts saskaņā ar likumu vai kādas puses tiesībām vai pienākumiem, piemēram, norēķinu nolūkiem.
 • Dati, kas ievākti saistībā ar klientu apkalpošanu, citā mijiedarbībā ar SSAB, aptaujās un konkursos, tiek glabāti tik ilgi, cik vajadzīgs, lai kārtotu un pārvaldīto attiecīgo lietu. 
 • SSAB dzēsīs vai anonimizēs datus, kas izmantoti mārketinga nolūkiem, pēc saprātīga laika kopš pēdējās saziņas starp Lietotāju un SSAB, ja vien datu saglabāšanu neprasa likums vai kādas puses tiesības vai pienākumi.
 • Ja Lietotājam ir jautājumi par datu saglabāšanu mārketinga nolūkiem, skatiet 8. sadaļu, kur ir vairāk informācijas par Lietotāja tiesībām šajā jautājumā.

 

8. PRIVĀTUMA TIESĪBAS

Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir SSAB rīcībā.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt labot, atjaunot vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču ņemiet vērā, ka noteikta informācija ir noteikti vajadzīga, lai pildītu šajā paziņojumā minētos nolūkus, kā arī saskaņā ar likumu. Tāpēc tādu datu dzēšana var nebūt pieļaujama saskaņā ar likumu, kas nosaka obligātu glabāšanas laiku.

Lietotājam ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas balstīta uz SSAB likumīgajām interesēm, pamatojoties uz saviem īpašajiem apstākļiem jebkurā laikā. Lietotājam ir tiesības ierobežot datu apstrādi apjomā, kādu nosaka piemērojamais datu aizsardzības likums.

Lietotājam ir tiesības pārnest datus, tas ir, saņemt personas datus strukturētā, bieži izmantotā mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt datus citam datu pārzinim, likumā noteiktajā apjomā. Tas attiecas tikai uz personas datiem, ko sniedzis Lietotājs, balstoties uz klienta līgumu vai Lietotāja piekrišanu.

Pieprasījumus par iepriekš minētajām tiesībām sūtiet SSAB uz adresi [privacy@ssab.com].

Ja Lietotājs uzskata, ka ir problēma saistībā ar SSAB veikto Lietotāja personas datu apstrādi, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei ES/EEZ.

 

9. DROŠĪBA

SSAB uztur pamatotus drošības pasākumus, tostarp fiziskus, elektroniskus un procesu, lai aizsargātu personas datus pret zaudēšanu, iznīcināšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, neatļautu piekļuvi un atklāšanu. Piemēram, SSAB ierobežo piekļuvi šai informācijai līdz pilnvarotiem darbiniekiem un līgumu partneriem, kam tā jāzina, lai veiktu savus darba pienākumus, un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas drīkst apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar SSAB norādījumiem.

Ņemiet vērā, ka, kaut arī SSAB nodrošina pamatotus personas datu drošības pasākumus, neviena drošības sistēma nevar novērst visus iespējamos drošības apdraudējumus.

 

10. PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA GROZĪJUMI

SSAB var grozīt šo privātuma paziņojumu un saistīto informāciju. SSAB iesaka Lietotājiem regulāri piekļūt privātuma paziņojumam, lai apskatītu iespējamos grozījumus. SSAB norāda privātuma paziņojuma datumu, lai Lietotāji var apskatīt izmaiņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka privātuma paziņojums ir tikai informatīvs.
SSAB paziņos Lietotājiem par grozījumiem, izmantojot saprātīgus un pieejamus līdzekļus.

 

11. SAZIŅA AR SSAB

Pieprasījumus par SSAB privātuma paziņojumu vai personas datiem, kas ir SSAB rīcībā par Lietotāju, sazinieties ar SSAB pa e-pasta adresi [data.privacy@ssab.com].

***