text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Viss, kas jums jāzina par SSAB bezfosilo tēraudu

SSAB mērķis ir 2026. gadā laist klajā savu novatorisko augstākās kvalitātes bezfosilo tēraudu. Tas ir produkts, kas izraisīs nozarē revolūciju, tērauda ražošanas procesam vairs neradot oglekļa dioksīda emisijas. Šeit mēs esam apkopojuši 20 visbiežāk uzdotos jautājumus par SSAB bezfosilo tēraudu.

Atbildes uz 20 nozīmīgiem jautājumiem

Kāpēc SSAB izstrādā bezfosilo tēraudu?

Rūpējoties par mūsu planētas nākotni, ir jāpārtrauc oglekļa dioksīda emisijas. Tērauda rūpniecība šobrīd ir viens no galvenajiem oglekļa dioksīda emisiju avotiem, veidojot septiņus procentus no visām CO2 emisijām pasaulē. SSAB jau šobrīd ir viens no pasaulē visefektīvākajiem tērauda ražotājiem ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, taču mēs zinām, ka nozarei šajā ziņā vēl ir ejams tāls ceļš. Mūsu mērķis ir virzīt tērauda rūpniecību uz nākotni bez oglekļa dioksīda.

Kas ir bezfosilais tērauds?

"Bezfosils" nozīmē, ka produkts vai pakalpojums ir radīts, neizmantojot fosilo kurināmo vai fosilās izejvielas. Bezfosilais tērauds tiek ražots, izmantojot enerģijas avotus, kas nekādā mērā nav saistīti ar fosilo kurināmo, un neradot oglekļa dioksīda emisijas.

Kādi man kā klientam ir bezfosilā tērauda ieguvumi?

Galvenā bezfosilā tērauda priekšrocība ir tā, ka tas ir materiāls, kas nodrošina nulles oglekļa dioksīda emisijas. Ražojot bezfosilo tēraudu, fosilā kurināmā izrakteņi paliek zemes dzīlēs. Tas nozīmē, ka jūs un jūsu klienti kļūstat par daļu no bezizmešu vērtību īstenotājiem. Vienīgais bezfosilā tērauda trūkums ir augstākas sākotnējās ražošanas izmaksas, kas sadārdzina tā izgatavošanu un tādējādi palielina cenu.

Kā es varu zināt, ka SSAB tērauds patiešām ir bezfosils?

SSAB ir veicis lielus ieguldījumus bezfosilā tērauda ražošanas izstrādē, un viss ražošanas process tiks dokumentēts vides produktu deklarācijā (EPD, Environment Product Declaration). EPD vienmēr ir neiesaistītu speciālistu pārbaudītas un apstiprinātas, un tās atbilst stingriem Eiropas un starptautiskajiem standartiem.

Kas ir "zaļais tērauds"?

Oficiāli atzītas zaļā tērauda definīcijas šobrīd nav. Citiem vārdiem sakot, šo jēdzienu var lietot samērā brīvi. Jēdziena "zaļais tērauds" lietošana patiesībā nozīmē, ka produkts neatbilst nekādiem īpašiem kritērijiem. Tāpēc SSAB tā vietā izvēlas skaidri pateikt, ka mūsu tērauds ir pilnībā bezfosils, un tāpēc netiek lietots plašāk interpretējamais, neprecīzais jēdziens "zaļais tērauds".

Vai bezfosilā ražošanas procesā tiek izmantota dzelzsrūda?

Jā, visa dzelzsrūda, kas tiek izmantota SSAB bezfosilajā tēraudā, ir iegūta ar sertificētu fosilo kurināmo nesaturošu ieguves procesu.

Kāpēc tērauds netiek ražots no tērauda lūžņiem?

Daudzos tirgos visā pasaulē tērauda pārstrādes līmenis šobrīd jau pārsniedz 90 procentus. Tomēr tērauda aizvien plašākā izmantošana nozīmē to, ka pieejamie lūžņi var apmierināt tikai 25 procentus no pasaules tērauda pieprasījuma. Citiem vārdiem sakot, pieprasījums pēc tērauda pārsniedz pašreizējos pieejamos lūžņu apjomus.

Kuros produktos un nozarēs var izmantot bezfosilo tēraudu?

Bezfosilā tērauda augstā kvalitāte nozīmē to, ka to tieši tāpat kā standarta SSAB tēraudu var izmantot visos produktos un visās nozarēs.

Cik maksās bezfosilais tērauds?

Bezfosilā tērauda ražošanas izmaksas ir augstākas nekā tradicionālā tērauda ražošanas izmaksas, kas nozīmē, ka tam ir arī augstāka cena. Lai iegūtu detalizētu cenas izklāstu, sazinieties ar savu SSAB kontaktpersonu.

Kāpēc bezfosilais tērauds būs dārgāks?

Bezfosilais tērauds ir augstākās kvalitātes produkts, kas maksā vairāk nekā parastie fosilā tērauda produkti. Bezfosilā tērauda augstāko izmaksu galvenais iemesls ir ražošanā un infrastruktūrā veiktie ieguldījumi, kā arī iespēja pāriet tā ražošanā no ogļu izmantošanas uz elektroenerģiju un ūdeņradi, no dabasgāzes uz biogāzi un uz HYBRIT tehnoloģijā radītu kausētu dzelzi.

Kāpēc man būtu jāpērk bezfosilais tērauds?

Ieguldījums bezfosilajā tēraudā palielina jūsu uzņēmuma vērtību, novēršot jūsu darbību ķēdē tērauda daļas radīto oglekļa emisiju negatīvo ietekmi uz vidi.

Vai SSAB joprojām piedāvās ne tikai bezfosilo, bet arī tradicionālo tēraudu?

Lerosinātajā pārejas periodā no 2026. līdz 2045. gadam būs pieejams ne tikai bezfosilais, bet arī tradicionālais tērauds. Produktu pieejamību pārejas periodā daļēji noteiks ieguldījumi ražošanas attīstībā, kā arī klientu prasības.

Kādi produkti un izmēri būs pieejami?

Pirmo bezfosilo produktu palaišana tirgū tiks uzsākta 2026. gadā, un produktu klāstu noteiks mūsu klientu vēlmes. SSAB mērķis ir nodrošināt, lai viss tērauda marku klāsts būtu pieejams, ražots no bezfosilā tērauda. Precīzākus skaidrojumus un ieteikumus, balstoties uz jūsu vajadzībām, varēs sniegt jūsu pārdošanas kontaktpersona.

Vai bezfosilajam tēraudam ir labākas īpašības nekā citu veidu tēraudam?

Bezfosilā tērauda kvalitāte un īpašības būs tieši tādas pašas kā esošajam SSAB tēraudam. SSAB tērauda īpašības tiek radītas tērauda ražošanas un termiskās apstrādes procesos, un tās paliks nemainīgas. Būtiska atšķirība šajā procesā ir tāda, ka tiks izmantota tikai tāda enerģija, kas iegūta bez fosilā kurināmā izmantošanas un atsakoties no dabasgāzes. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka kausētās dzelzs ražošanas procesā tiks izmantota HYBRIT tehnoloģija. Tā kā šis ir tikai pirmais solis tērauda ražošanas procesā, tas nepiešķir tēraudam savādākas īpašības vai raksturiezīmes.

Kā bezfosilais tērauds tiek ražots?

Pirmais solis tērauda ražošanā ir, atdalot skābekli, pārvērst dzelzsrūdu par kausētu dzelzi. Tradicionāli to dara domnā, izmantojot koksogles. Jaunajā procesā tiks izmantots ūdeņradis un HYBRIT tehnoloģija. Ūdeņraža iegūšanai tiks pielietots elektrolīzes process. HYBRIT tehnoloģijas blakusprodukts ir ūdens nevis oglekļa dioksīds. Arī HYBRIT procesa rezultātā iegūtās dzelzs kausēšanai tiks izmantota elektrība. Tas tiks paveikts elektriskā loka krāsnī. Visa procesa laikā tiks izmantota tikai bez fosilā kurināmā izmantošanas iegūta enerģija un elektrība, kā rezultātā galaprodukts būs bezfosilais tērauds.

Vai bezfosilais tērauds tiks ražots visās SSAB ražotnēs?

Jā. SSAB ir izstrādāts attīstības un ražošanas plāns, kas paredz, ka visām SSAB ražotnēm līdz 2040.gadam, vēlākais, jāpāriet uz bezfosilā tērauda izgatavošanu.

Kad tiks uzsāktas komerciālās piegādes?

SSAB mērķis ir bezfosilā tērauda piegādes uzsākt līdz 2026. gadam.

Vai bezfosilo tēraudu ir iespējams iegādāties arī no citiem tērauda ražotājiem?

SSAB pašlaik ir vienīgais tērauda ražotājs, kas ir iesaistījies un veic ieguldījumus bezfosilajā ražošanā. Izmantojot HYBRIT bezfosilā tērauda tehnoloģiju un novēršot tērauda ražošanas procesa radītās oglekļa emisijas, SSAB ir līderis ilgtspējīgas un pret vidi atbildīgas rūpniecības attīstībā.

Vai bezfosilo tēraudu sāks ražot arī citi tērauda rūpniecības pārstāvji?

SSAB ir novators bezfosilā tērauda ražošanā, taču mēs esam pārliecināti, ka arī citi tērauda ražotāji kādreiz aizstās savus ierastos ražošanas procesus ar tehnoloģiju bez fosilā kurināmā izmantošanas. 

Kā es varu uzzināt vairāk par bezfosilo tēraudu?

Papildu informāciju varat atrast SSAB tīmekļa vietnē.

Uzziniet vairāk par bezfosilo tēraudu

Uzziniet vairāk par bezfosilo tēraudu SSAB tīmekļa vietnē.

Uzziniet vairāk
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.