Tērauda stieņi


Stienis ir kopējs apzīmējums gariem tērauda izstrādājumiem ar dažādiem šķērsgriezumiem. Stieņiem parasti izmanto tērauda markas ar zemu oglekļa saturu, piemēram, S235 un S355. Atšķirība starp konstrukcijstieņiem un instrumenttēraudu ir liela, un tā drīzāk attiecas uz izgatavošanas metodēm, nevis izmantotajām tērauda markām.

Karsti velmētu stieni raksturo oksidētā virsma, tāpēc jābūt pieļaujamiem nelieliem virsmas defektiem. Ja ir svarīgs izskats, Tibnor var piegādāt stieņus, kas apstrādāti ar skrošu strūklošanu vai arī gruntētus.

Cinkošana ar galvanizēšanu aizsardzībai pret koroziju ir virsmas apstrāde, ko bieži veic izstrādājumiem, ko izgatavo no stieņiem. Tāpēc Tibnor noliktavu krājumā esošajam tēraudam ir kontrolēts silīcija saturs. Tas nodrošina, ka cinka slānīs, īpaši no karstās cinkošanas, ir plāns aizsargājošs un vizuāli labi izskatās.


Tibnor noliktavu krājumā ir gan vienādmalu, gan nevienādmalu leņķa stieņi. Vienādmalu stieņi ir no tērauda markām S235JR un S355J2 atbilstīgi EN 10025-2, bet nevienādmalu un galvanizētie stieņi ir tikai no tērauda markas S235JR. Cipari apzīmējumos norāda mazāko plūstamības robežu kā N/mm2 profila biezumiem līdz 16 mm, biezākiem tā ir nedaudz mazāka. Abām tērauda markām ir garantēta triecienizturība, kura Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulus temperatūrā 20 °C markai S235JR un -20 °C markai S355J2.

Izmēru pielaides leņķa stieņiem (gan vienādmalu, gan nevienādmalu) ir tās, kas noteiktas standartā EN 10056-2.

Leņķa stieņiem ir ļoti laba izturība pret lieci, ko rada šķērsslodze, kas tiek piemērota perpendikulāri pret vienu malu, kā arī pret garenisko lieci zem ass slodzes. Tādēļ leņķus bieži izmanto metinātās konstrukcijās, lai pārnestu stingrību uz loksnēm un lentēm. Nevienādmalu stieņu stingrība ir lielāka, ja slodze ir perpendikulāra pret garāko malu. Tā kā leņķa stieņi ir atvērti un nesimetriski, tiem ir mazāka izturība pret vērpes spēkiem.

Leņķa stieņi ir ierasti kā žogu stabi, elektropārvades stabi, izmanto dzelzceļa vadības un signalizēšanas tiltos, jumta kopnēm vienkāršākās būvēs, piemēram, šķūņiem un citām lauksaimniecības ēkām. Tos daudz izmanto arī māju un ēku būvē kā balstus smagākiem tērauda profiliem ar citu šķērsgriezumu. Cita izmantošanas joma ir plaukti noliktavās un rūpnieciskā glabāšana.

Tibnor noliktavu krājumā ir pieejami plakanstieņi no tērauda markām S235JR un S355J2 atbilstoši standartam EN 10025-2, ar maksimālu platumu 150 mm. Abām tērauda markām ir garantēti triecienizturības līmeņi, kuriem Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulus pārbaudes temperatūrā 20 °C markai S235JR un -20 °C markai S355J2.

Plakanstieņiem izmēru pielaides platumam līdz 150 mm ir noteiktas standartā EN 10058.

Plakanstieņi ir alternatīva izgriešanai no plāksnes, jo malām un stūriem bieži ir daudz labāka kvalitāte. Izmantošanas veidu klāsts ir plašs, bet plakanstieņi ir piemērots izejmateriāls daudzu plakano detaļu izgatavošanai mašīnu konstrukcijās. Citi piemēri ir automašīnu rāmji, lauksaimniecības mašīnas, kuģubūve, dakšu iekrāvēju sijas u.c.

Daudzas mašīnu daļas, ko izgatavo no tērauda, piemēram, piedziņa, asis un stiprinājumi, ir ar apaļu simetriju, tāpēc to izgatavošanai bieži pielieto apaļstieņus. Gan S235JR, gan S355J2 ir garantēti triecienizturības līmeņi, kuriem Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulu temperatūrā 20 °C markai S235JR un -20 °C markai S355J2. 

Apaļstieņiem izmēru pielaides diametram līdz 250 mm ir noteiktas standartā EN 10060.

 
Iespēja apstrādāt materiālu, īpaši virpojot, ir svarīga īpašība, izgatavojot mašīnu daļas no apaļstieņiem. Mīkstāks tērauds ar zemu oglekļa saturu kā S235JR un S355J2 mēdz pielipt instrumentam, radot traucējumus un samazinot tā kalpošanas laiku. Taču, pateicoties modernajai attīstībai instrumentu ģeometrijā un mašīnu stabilitātē, mīkstāku tērauda marku mašīnapstrāde ir mazāka problēma.

 

Daudziem mašīnu komponentiem ir vajadzīga laba nodilumizturība. Tādu tērauda marku kā S235JR un S355J2 nodilumizturību var uzlabot ar virsmas rūdīšanu. Tā ir karstā apstrāde, kurā uz tērauda virsmas izkliedē ogles, pēc tam komponentu tieši rūda eļļā. Apvienojums no cietas, nodilumizturīgas virsmas ar mīkstāku, elastīgu kodolu ir pievilcīgs risinājums izmantošanai mašīnās.

Papildus mašīnu komponentiem apaļstieņus izmanto arī būvniecībā siju savienojumiem, kas pakļauti stiepes slodzei. Apaļstienis ir estētiskāks nekā citi profili, bet apaļā forma, kurai dod priekšroku būvniecībā, parasti ir tērauda caurulēm, kas padara konstrukcijas daudz vieglākas, nezaudējot stingrību.

Plakanstieņi ar noapaļojumu ir īpašs tērauda profils, ko izmanto kuģubūvē, lai stiprinātu korpusu un virsējās konstrukcijas. Profils pamatā ir plats plakanstienis, kura šķērsgriezumam ir V veida piedēklis vienā galā, un V smaile ir noapaļota, un noapaļojuma platums un augstums parasti ir apmēram 15 % no stieņa kopējā platuma. Noapaļojums nodrošina stingrību, īpaši ja slodze ir perpendikulāra platuma virzienam. Plakanstieņi ar noapaļojumu ir apmēram 20 reižu stingrāki nekā attiecīgie plakanstieņi šādā noslogojuma pozīcijā.

Tā kā plakanstieņus ar noapaļojumu izmanto kuģubūvē, tērauds tajos ir jāklasificē. Īpašos kuģubūves tēraudus, ko apstiprinājušas starptautiskās klasificēšanas intitūcijas (Lloyds, Det Norske Veritas u.c.) apzīmē ar A, B, D vai E, kam seko skaitlis, kas parāda izturības līmeni. Šīm tērauda markām ir zems oglekļa saturs un labas metināšanas spējas. Tērauds ar zemu oglekļa saturu atbilstīgi standartam EN 10025-2 un var būt izmantojam kuģubūvē.

Tibnor noliktavu krājumā materiāls ir DNV klasificēts, to piegādā kopā ar materiāla sertifikātu Nr. 3.2. saskaņā ar standartu EN 10204. Plakanstieņiem ar noapaļojumu izmēru pielaides platumam līdz 430 mm ir noteiktas standartā EN 10067.

 

 

Kvadrātveida stieņi ir piemēroti mašīnu detaļu izgatavošanai ar plakanām malām un apmēram vienādu platumu un biezumu. Gan S235JR, gan S355J2 ir garantēti triecienizturības līmeņi, kuriem Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulus temperatūrā 20 °C markai S235JR un -20 °C markai S355J2. 

Kvadrātveida stieņiem ir nedaudz labākas izmēru pielaides nekā plakanstieņiem, un stūri ir salīdzinoši asi. Izmēru pielaides kvadrātveida stieņiem ar malas garumu līdz 150 mm ir noteiktas standartā EN 10059.

Mašīnu un ražotņu komponenti ir nozīmīgākās šo stieņu izmantošanas jomas, taču tos izmanto arī būvniecībā un vienkāršās industriālās sliežu sistēmās.

T veida stienis ir līdzīgs H veida sijai, kas sadalīta uz pusēm, lai kopējais atloka platums ir vienāds ar vertikālā segmenta augstumu. Minimālā plūstamības robeža markai S235JR ir 235 N/mm2, un triecienizturība ir garantēta tā, ka Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulus 20 °C temperatūrā.

T veida stieņiem un leņķa stieņiem ar vienādu šķērsgriezuma laukumu ir apmēram vienāda stingrība. Taču T veida stieņiem ir labāka vērpes pretestība.

T veida stieņu izmantošanas jomas ir tādas pašas kā leņķa stieņiem, un šos divus profilus bieži izmanto apvienojot kopā. Būvniecībā kopā ar citiem profiliem T veida stieņus izmanto, piemēram, plākšņu konstrukciju stingrināšanai, vienkāršāku ēku jumta sijām, smago automašīnu šasijām un dzelzceļa vadības un signalizācijas tiltiņiem.

Pusapaļi stieņi ir piemērots formāts mašīnu detaļām, kam ir gan plakanas, gan apaļas virsmas, vai apaļām detaļām, kas sastāv no divām pusēm. Izstrādājumam vēl nav EN standarta, bet esošais un bieži ievērotais standarts ir DIN 1018.

Taisnstūra profila stieņus iedala plakanstieņos ar platumu 150 mm vai mazāku un platos plakanstieņos ar platumu virs 150 mm. Platus plakanstieņus sauc arī par universālajiem stieņiem, jo tos nereti izgatavo ar karsto velmēšanu universālā iekārtā ar vertikāliem veltņiem, kas nodrošina labu malu kvalitāti. Praktiski platie plakanstieņi ir šauras plāksnes.

Universālajiem stieņiem no tērauda markām S235JR un S355J2 ir garantēti triecienizturības līmeņi, kuriem Šarpī testā ar V veida ierobu absorbētā enerģija pārsniedz 27 džoulu pārbaudes temperatūrā 20 °C markai S235JR un -20 °C markai S355J2.

Universālajiem stieņiem nav EN standarta, bet standarts, ko parasti ievēro izmēru pielaižu specifikācijai ir DIN 59200. Jānorāda, ka attiecībā uz biezuma pielaidi šis standarts atšķiras no EN 10058 plakanstieņiem. Universālajiem stieņiem svarīga īpašība ir plakanums gan platuma, gan garuma virzienā; to nosaka arī standarts DIN 59200.

Universālie stieņi ir piemērota alternatīva plakanstieņiem, kas izgriezti no plāksnes, jo malām un stūriem bieži ir daudz labāka kvalitāte. Izmantošanas jomas mašīnbūvē ir tādas pašas kā plakanstieņiem un, ja plakanām detaļām ir vajadzīgs izejmateriāls ar lielāku platumu. Citi izmantošanas piemēri ir balsta plāksnes rūpnieciskām mašīnām, piemēram, plastmasas liešanas veidnēm, automašīnu rāmjiem, lauksaimniecības mašīnām, kā arī apvienojot kopā ar citiem tērauda profiliem būvniecībā.
  • U veida stieņi ir UNP profili ar profila dziļumu zem 80 mm. Šo izstrādājumu bieži izmanto kā papildinājumu citiem tērauda profiliem būvniecībā. Citi izmantošanas piemēri ir elementi rūpnieciskajās plauktu sistēmās un pazemes kabeļu aizsardzība.
  • Krānu sliedes, kas atbilst standartam DIN 536 un izgatavotas no vidēja oglekļa satura tērauda ar zemāko plūstamības robežu 690 N/mm2. 
  • Šķērssliedes ar taisnstūra šķērsgriezumu un diviem noapaļotiem stūriem noliktavu krājumā ir no tērauda markas S355J0 ar minimālo plūstamības robežu 355 N/mm2 un Šarpī trieciena testa ar V veida izcilni enerģiju vismaz 27 džouli 0 °C temperatūrā.
  • Auksti velmēti profili no tērauda markas S235 atbilst standartam EN 10162.
    • Vienādmalu un nevienādmalu leņķa stieņi.
    • U veida profili ar vienādmalu un nevienādmalu atlokiem.
    • Speciālie profili; mūsu noliktavu krājumā ir C veida profili, enkurprofili un eņģes profils.

Tibnor pārējais izstrādājumu klāsts