Speciāltērauds


Vispārīgi apzīmējums speciāltērauds aptver dažādas mazleģēta tērauda markas, kam kopīgs tas, ka tās ir termiski apstrādātas vai var tikt termiski apstrādātas, lai sasniegtu stiepes izturības robežu 600 N/m2  vai augstāku. Kad mēs uzņēmumā Tibnor runājam par speciāltēraudu, ar to domājam tēraudu stieņu vai cauruļu veidā, kas neatkarīgi no izturības līmeņa ir izgatavoti ar SBQ (Special Bar Quality) tehnoloģiju.

Tas nozīmē:

  • ka tērauda izgatavošana veikta ar tik precīzu vadību, ka tērauds ir ļoti tīrs vai tam ir kontrolēta sārņu izkliede, un
  • ka gatavajiem stieņu vai cauruļu izstrādājumiem ir mazākas pielaides, īpaši attiecībā uz taisnumu, tādējādi tie ir labi piemēroti mašīnu un transportlīdzekļu detaļu izgatavošanai.

Pie mums speciāltērauds aptver arī cauruļveida sijas  un dažādus izstrādājumus hidraulikai.

 

Tibnor noliktavu programmu stieņiem un caurulēm no speciāltērauda var iedalīt šādās tērauda marku grupās. 

  • Parastais konstrukcijtērauds, kas paredzēts konstrukcijām vai detaļām, kam ir zemākas prasības attiecībā uz izturību un kam izgatavošanas procesā var ietilpt metināšana.

  • Mikroleģēts tērauds, kam ir augstāka stiepes robeža nekā parastajam konstrukcijtēraudam, bet to pēc vajadzības var metināt bez problēmām.

  • Virsmas rūdīšanas tērauds, leģēts tērauds ar zemu oglekļa saturu, ko piegādā mīkstā, viegli apstrādājamā stāvoklī. Pēc mašīnapstrādes detaļu karsti apstrādā, lai iegūtu cietu, nodilumizturīgu virsmu, ko parasti noslīpē līdz gatavības izmēram.

  • Rūdīšanas dzesējošā škidrumā tērauds, mazleģēts tērauds, ko piegādā karsti apstrādātu un ko izmanto, ja ir vajadzīga tā labā izturības un nodiluma  kombinācija.

  • Atspertērauds, leģēts tērauds ar oglekļa saturu 0,5–0,6 %. Tēraudu piegādā atkvēlinātā vai karsti velmētā stāvoklī, bet ar rūdīšanu un termisko apstrādi panāk augstu stiepes un lūšanas robežu. Izmanto, piemēram, atsperu izgatavošanai un dilstošām detaļām.

  • Lodīšu gultņu tērauds galvenokārt piemērots lodīšu un rullīšu gultņiem, bet der arī detaļām, kam ir augstas nodiluma izturības un noguruma izturības prasības. Tēraudu piegādā atkvēlinātā stāvoklī, to karsti apstrādā, lai iegūtu lielu cietību un izturību.

  • Automāttērauds, kam ir ļoti laba griežamība, piemērots apstrādei ar augstu griešanas ātrumu automātiskās mašīnās.


Speciāltēraudu var piegādāt pilnā garumā, sagrieztu un/vai citā veidā pielāgotu, lai to uzreiz var izmantot jūsu ražošanas procesā.

Daudzi tērauda elementi un daļas mašīnās ir apaļi simetriskas, piemēram, zobrati, asis, stiprinājumi u.c., un tad apaļstieņi ir piemērots izejas formāts. Turklāt gandrīz visas speciāltērauda markas, kas ir Tibnor noliktavu krājumā, ir pieejamas kā apaļstieņi.

Vienkāršākais apaļstieņu virsmas izpildījums ir karsti velmēts vai kalts. Stieņa virsma tad ir oksidēta un var rasties zināmi mazāki un sekli virsmas defekti, un šis fakts jāņem vērā, aprēķinot apstrādes rezervi. Izvēloties apaļstieņus ar apstrādātu virsmu, no virsmas oksīda un iespējamiem defektiem var izvairīties. Mazāka izmēra stieņi ir apvirpoti, bet lielāka ir centra virpoti. Ja vēlas vēl gludākas virsmas un labākas pielaides, var izvēlēties auksti stieptu vai slīpētu stieni (skatīt nodaļu par auksti apstrādātiem stieņiem).

Apaļstieņu karsti apstrādātā stāvoklī diametra pielaide mainās no dažām milimetra tūkstošdaļām maziem izmēriem līdz vairākiem milimetriem lieliem, kaltiem stieņiem. Parasti pielaide ir plus/mīnus, tas ir, patiesais diametrs var būt nedaudz gan mazāks, gan lielāks nekā nominālais. Karsti apstrādātiem stieņiem apaļums, tas ir, starpība starp diviem perpendikulāriem diametra mērījumiem, ir 75% vai vairāk no diametra pielaides platuma. Apvirpotiem stieņiem pielaide atkarībā no diametra ir starp h12 un h15 atbilstīgi ISO sistēmai; h pielaide ir nulle/mīnus, tas ir, diametrs ir nedaudz mazāks par nominālo. Raupji virpotiem stieņiem bieži ir plus/mīnus pielaide vai pat plus pielaide (diametrs lielāks par nominālo). Papildus labākai diametra pielaidei salīdzinājumā ar karsti apstrādātiem stieņiem apaļstieņiem, kam virsma apstrādāta ar virpošanu, ir labāks apaļums jeb mazāk par 50 % no pielaides platuma diametram.

Taisnums ir svarīga apaļstieņu īpašība, jo īpaši, ja tos paredzēts virpot. To mēra kā maksimālo bultas augstumu, tas ir, attālumu starp horizontālo pamatni un stieņa loka augstāko punktu. 

Mašīnbūvē apstrāde ar griešanu rada ievērojamu izmaksu posteni, reizēm sasniedzot pat pusi no visām mašīnas detaļas izgatavošanas izmaksām. Tāpēc mēs uzņēmumā Tibnor esam izvēlējušies turēt noliktavu krājumā daudzas tērauda markas kā standarta apaļstieņus tā sauktajā M izpildījumā. M-Steel®* tēraudu raksturo uzlabota griežamība, lai, piemēram, virpošanu un urbšanu varētu veikt ar 20–30 % lielāku griešanas ātrumu; alternatīvi instrumentu kalpošanas laiku var pagarināt par 2–3 reizēm. Tam ir ļoti nozīmīga finansiālā ietekme.

* M-Steel® ir uzņēmuma Ovako AB reģistrēta preču zīme.

Plakanstienis ir piemērots izejas formāts, ja izgatavos plakanas mašīnu detaļas, izmantojot, piemēram, frēzēšanu. Tā ir lieliska alternatīva, piemēram, izgriešanai no loksnēm. Plakanums parasti ir labāks un stūru un malu forma ir ievērojami labāka. Plakanstieņus ar platumu virs 150 mm bieži apzīmē kā universālstieņus, un tos var uzskatīt par šauru plāksni.

Mūsu noliktavu krājumā ir apmēram 250 plakanstieņu izmēri ar platumu līdz 400 mm un biezumu līdz 60 mm. Tērauda veidi ir metināms konstrukcijtērauds, oglekļa tērauds C45E un atspertērauds 56Si7, pēdējiem diviem iespējama gan rūdīšana dzesējošā šķidrumā, gan virsmas rūdīšana. Vairumam metināmā tērauda produktu ir regulēts silīcija saturs, lai atvieglotu karsto cinkošanu. No noliktavām piedāvājam arī ierobežotu karsti cinkotu plakanstieņu programmu.

Visbiežāk plakanstieņi ir karsti velmēti. Stieņa virsma tādējādi tiek oksidēta, un tai ir mazāk virsmas defektu. Plakanstieņu taisnums, kas mērīts kā bultas augstums, ir augstākais 0,25 vai 0,4 % no garuma atkarībā no šķērsgriezuma. Plakanums ir svarīga īpašība, īpaši platākiem stieņiem. Plakanumu mēra, novietojot taisnu 1 metru garu lineālu uz stieņa virsmas, un nevienā vietā atstatums starp virsmu un lineālu nedrīkst pārsniegt 7 mm. Ja vajadzīgs, varam sagādāt plakanstieņus ar vēl labāku plakanumu. 

Četrstūra stieņus izmanto plakanām mašīnu detaļām, kam platums un biezums ir gandrīz vienāds. Tiem ir nedaudz labākas izmēru pielaides nekā plakanstieņiem, un stūri ir salīdzinoši asi ar tikai nelielu izliekumu. Noliktavu krājumā esošie tērauda veidi ir metināms konstrukcijtērauds un oglekļa tērauds C45E, pēdējo var gan rūdīt dzesējošā škidrumā, gan rūdīt virsmu. Vairumam metināmā tērauda produktu ir regulēts silīcija saturs, lai atvieglotu karsto cinkošanu.

Visbiežāk četrstūra stieņi ir karsti velmēti. Stieņa virsma tādējādi tiek oksidēta, un tai var būt mazāk virsmas defektu. Četrstūra stieņu taisnums, mērot kā bultas augstumu, ir maksimāli 0,4 % no garuma. Ir pieļaujama noteikta formas novirze no perfekta kvadrātiska šķērsgriezuma, taču ļoti ierobežota.

 

Tibnor noliktavu krājumā ir auksti apstrādātu stieņu — ar auksto stiepšanu vai slīpēšanu — programma. Apvirpoti stieņi arī var tikt uzskatīti par auksti apstrādātiem (skatīt nodaļu par apaļstieņiem). Tāpat stieņu aukstās apstrādes veids ir cieti hromēti (skatīt nodaļu par materiāliem izmantošanai hidraulikā).

Auksti stiepti stieņi

Aukstajā stiepšanā tēraudu apstrādā bez uzkarsēšanas, tādējādi iegūstot stieņus ar augstāku izturību, mazākām pielaidēm un labāku taisnumu. Auksti stiepti stieņi, kas pieejami apaļā, plakanā, četrstūra vai sešstūra formā, ir labi piemēroti griešanas apstrādei modernās stieņa padeves mašīnās.

Auksti stiepts ar svinu leģēts auomāttērauds pieejams kā apaļi, četrstūra un sešstūra stieņi. Rūpnīcām, kas dod priekšroku bezsvina alternatīvai, noliktavu krājumā ir M apstrādes automāttērauds 550M un 550MW+ kā auksti stiepti apaļstieņi. Metināms konstrukcijtērauds pieejams kā auksti stiepts kā apaļstieņi (saspiesta ass) un plakanstieņi. Ķīļtērauds ir auksti stiepts stienis ar īpaši augstu izturību. Stieņiem raksturīgs īpašs stūru dizains, kas labi der ķīļiem un citiem komponentiem, kas pakļauti augstam saspiedes spēkam.

Auksti stieptiem stieņiem ir labākas izmēra pielaides, apaļums un taisnums nekā karsti velmētiem vai apvirpotiem stieņiem. Auksti stieptam apaļstienim ir garantēts, ka apaļums ir diametra pielaides platuma robežās. Taisnums, mērot kā bultas augstumu, ir augstākais 0,1 % no stieņa garuma visiem formātiem un ievērojami labāks auksti stieptiem stieņiem (maks. 0,03 vai 0,05 % no stieņa garuma).

 

Slīpēti stieņi (slīpēta ass)

Slīpētu stieni iegūst, vispirms karsti velmējot, tad apvirpojot, bet visbeidzot to slīpē tā sauktajā bezcentra mašīnā. Slīpētu stieņu diametra pielaides, apaļums un taisnums ir pat labāks nekā auksti stieptiem stieņiem. Turklāt virsmai nav nekādu velmēšanas defektu, un virsmas gludums ir ļoti labs, ar tipisku Ra vērtību 0,6 µm.

Tibnor noliktavu krājumā ir slīpēti stieņi no divām tērauda markām: 280., kas ir vidējas izturības, metināms mikroleģēts tērauds, un oglekļtērauds C45, ko var rūdīt dzesējošā šķidrumā vai veikt virsmas rūdīšanu.

Diametra pielaide slīpētam stienim ir ISO h8, bet apaļums ir augstākais trešdaļa no diametra pielaides platuma. Slīpēti stieņi ir ļoti taisni, bultas augstums ir maksimāli 0,01% no stieņa garuma.

Hidrauliskās sistēmas izmanto daudzās mašīnās (ekskavatoriem, krāvējiem, dakšu iekrāvējiem, celtņiem u.c.), enerģijas nozarē un rūpnieciskajos procesos. Tibnor noliktavu krājumā ir visi tērauda produkti un citi materiāli, kas vajadzīgi hidraulisko cilindru un citu hidraulisko sistēmu daļu izgatavošanai, piemēram, sadalītāju, vārstu un vadu.

Cieti hromēti stieņi

Lai izgatavotu cieti hromētu stieni, sāk ar slīpētu stieni, kam pēc iepriekšējās pulēšanas uzklāj cieta hroma slāni, tad veic gala pulēšanu un iepakošanu. Produktu izmanto virzuļu stieņiem hidrauliskajos cilindros, kur izmanto to priekšrocību, ka hroms ir ļoti ciets, ar zemu berzi un labu korozijas izturību. Ja vajadzīgs, Tibnor var piegādāt cieti hromētus stieņus, kas rūdīti ar indukciju, kā arī cieti hromētas caurules, ko izmanto dobajiem virzuļu stieņiem.

Kā standarts Tibnor noliktavu krājumā ir cieti hromēti stieņi no tērauda markas 280X, kas ir metināms mikroleģēts tērauds ar ievērojami labāku izturību nekā parasti šim tērauda veidam. Augstākā izturība ļauj samazināt virzuļa stieņa diametru un attiecīgi samazināt svaru un izmaksas.

Cieti hromētiem stieņiem izmēra pielaide ir ISO f7 (mīnus/mīnus pielaide) un apaļums ir augstākais puse no pielaides platuma diametram. Tā kā hromētā virsma ir pulēta, virsmas gludums ir izcils, Ra 0,2 µm vai labāks.

Līdzīgi slīpētiem stieņiem cieti hromēts stienis ir ļoti taisns ar bultas augstumu, kas ir maksimāli 0,01 % no stieņa garuma.

Iekšēji attīrītas un apaļi pulētas cilindru caurules

Šo produktu izmanto hidraulisko cilindru čaulām. Caurules iekšpuse ir apstrādāta ar īpašu procesu, lai veidotu apaļi pulētu virsmu, kas labi piemērota, lai mazinātu blīvējumu nodilumu. Caurules iekšpusei nav vajadzīga papildu apstrāde.

Tibnor noliktavu krājumā esošās caurules ir bezšuvju, auksti stieptas un atspriegošanai atkvēlinātas saskaņā ar noteikumiem zema oglekļa satura konstrukciju tēraudam E335 + SR standartā

SS-EN 10305-1. Ja vajadzīgs, varam piedāvāt citas tērauda markas.

Caurules ārējā diametra pielaide mainās atkarībā no izmēra no plus/mīnus 0,15 mm mazākiem izmēriem līdz plus/mīnus 1,9 mm lielākajiem. Iekšējā pielaide ir ISO H8, kas ir plus/nulle pielaide.

Taisnums, kas izteikts kā maksimālais bultas augstums, ir 0,05 % no caurules garuma, ja ārējais diametrs ir 115 mm vai mazāks, un 0,1 % no garuma caurulēm, kam lielāks diametrs. 

Hidraulikas vadu caurules (bežšuvju)

Tibnor noliktavās pieejamas hidraulikas vadu caurules no zema oglekļa satura konstrukcijas tērauda un nerūsošā tērauda. Lai tās varētu izmantot bez papildu apstrādes, konstrukcijas tērauda caurules ir iekšēji un ārēji fosfatizētas un ieeļļotas. Turklāt daudzus izmērus piedāvājam elektriski cinkotus. Nerūsējošo cauruļu tērauds ir skābju izturīgs un ar labu korozijas izturību.

Caurules veido karstas, bet pielaidi pēc tam uzlabo ar auksto stiepšanu. Konstrukcijas tērauda caurules piegādā normalizētas, un nerūsējošās caurules ir dzēsti atkvēlinātas. Izturība tādēļ ir zema, bet liecamība ļoti laba.

Izmēra pielaides ir ļoti mazas.

 

Materiāli hidrauliskajiem komponentiem

Tērauds un citi materiāli apaļā, četrstūra un plakanā formā tiek izmantots cilindru galvu, vadotņu un virzuļu ražošanai, kā arī sadalītāju un vārstu blokiem.

Tērauds 520M un 520MW+ ir automāttērauds, kas labi piemērots nereti visaptverošajai mašīnapstrādei, kas vajadzīga, lai izgatavotu hidrauliskos komponentus. Tibnor noliktavu krājumā ir arī nepārtraukti liets pelēkais čuguns un kaļamais čuguns stieņu formā, kas daudzos gadījumos izcili labi piemērots hidrauliskajiem komponentiem, jo čuguns ir vieglāks par tēraudu un ļoti labi apstrādājams ar mašīnām.

Tibnor noliktavu krājumā ir arī alumīnija biezās plāksnes, kas reizēm noderīgas viegli noslogotiem hidrauliskajiem komponentiem, ja svarīgs zems svars un korozijas izturība.

Bronzu izmanto hidraulikā slīdgultņiem un iemavām. Mēs piedāvājam ļoti plašu izejas materiālu klāstu šādiem lietojumiem.

Dobstieņi ir bezšuvju caurules ar lielāku sienu biezumu, ko izgatavo ar karsto velmēšanu šim nolūkam pielāgotā cauruļu iekārtā. Dobstieņus var ar priekšrocībām izmantot, ja jāizgatavo dobi mašīnu komponenti un apaļstieņu izmantošana izejmateriālam nozīmētu ilgāku apstrādes laiku un ievērojamus materiāla zudumus.

Tibnor noliktavu krājumā ir augstas izturības karsti velmēti dobstieņi no tērauda markām Ovako 280 vai E470. Tie ir mikroleģēti metināmi tēraudi, kas ir diezgan līdzīgi, bet 280. markas tēraudam ir mazākas analīzes pielaides un labākas mehāniskās īpašības. Noliktavās pieejamas arī bezšuvju caurules no lodīšu gultņu tērauda mīksti atkvēlinātā stāvoklī, kas pēc karstās apstrādes var sasniegt ļoti augstu izturību/cietību tādiem nolūkiem kā rullīšu gultņi, darbarīki, augstas noslodzes iemavas utt.

Parasti dobstieņi tiek izgatavoti ar izmēra rezervi ārējam un iekšējam diametram, lai būtu apstrādes iespēja. Iegūstamais gala aizmērs pēc mašīnapstrādes atkarīgs no tā, vai tai izmanto ārējo vai iekšējo centrēšanu.

Ārējā diametra pielaide ir starp plus/mīnus 0,4 mm mazākiem izmēriem un plus/mīnus 2 mm lielākajiem. Sienas biezuma pielaide ir dažas milimetra desmitdaļas plānākām sienām un līdz 3 mm biezākajām sienām. Stieņiem no Ovakos 280 tērauda kopumā ir ievērojami labāka pielaide nekā tēraudam E470, kam ir standartā EN 10294-1 noteiktās pielaides. Saskaņā ar šo standartu apaļumam jābūt augstākais 65 % no ārējā diametra pielaides platuma.

Karsti velmētiem dobstieņiem ir oksidētas virsmas un noteikti nelieli virsmas defekti ir uzskatāmi par pieņemamiem, ja to dziļums nepārsniedz diametra pielaides robežas. Taisnums, kas izteikts kā maksimālais bultas augstums, ir augstākais 0,1% no garuma.

Ja vajadzīgas labākas virsmas un pielaides, Tibnor var piedāvāt auksti apstrādātus dobstieņus no 280. markas tērauda. Tiem pielaide gan ārējam, gan iekšējam diametram ir plus/mīnus 0,2 mm. Turklāt izturība ir ievērojami augstāka nekā atbilstīgajām karsti velmētajām caurulēm.

Pelēkais čuguns

Nepārtraukti liets pelēkais čuguns stieņu veidā tiek izmantots viegli noslogotiem mašīnu komponentiem, gūstot labumu no tā sevišķajām īpašībām, piemēram, izcila apstrādājamība ar mašīnām un neparasta spēja slāpēt vibrācijas (apmēram desmit reizes labāka nekā tēraudam). Tibnor noliktavu krājumos ir pelēkais čuguns apaļstieņu veidā, taču pēc pieprasījuma varam piedāvāt stieņus četrstūra, plakanā vai pusapaļā formā. 

Ārējā atdzišanas zonā, kas veidojas nepārtrauktajā liešanā, materiāls iegūst neatbilstīgu mikrostruktūru, un šī ārējā zona jānoņem apstrādājot. Tādējādi attiecībā uz pelēko čugunu jārēķinās ar nedaudz lielāku apstrādes rezervi nekā tāda paša izmēra karsti velmētam tērauda stienim.

Kaļamais čuguns

Nepārtraukti liets kaļamais čuguns ir ar ievērojami labākām mehāniskajām īpašībām nekā pelēkais čuguns, šajā aspektā tas ir līdzvērtīgs vai pat labāks nekā vienkāršāks mašīntērauds. Priekšrocības salīdzinājumā ar visiem tēraudiem ir par 10 % zemāks svars un labāka vibrāciju slāpēšanas spēja, taču ne tik laba kā pelēkajam čugunam. Turklāt kaļamajam čugunam apstrādājamība ar mašīnām ir līdzvērtīga automāttēraudam.

Tibnor noliktavu krājumos ir nepārtraukti liets kaļamais čuguns apaļstieņu veidā, taču pēc pieprasījuma varam piedāvāt stieņus četrstūra, plakanā vai pusapaļā formā.  GJS-400-15C ir laba triecienizturība arī zemās temperatūrās; GJS-500-14 ir augstāka izturība, bet sliktāka triecienizturība.

Līdzīgi kā pelēkajam čugunam nepārtraukti lietiem stieņiem rodas ārējā atdzišanas zona, kurā īpašības ir neatbilstīgas. Tā kā šī ārējā zona jānoņem apstrādājot, attiecībā uz pelēko čugunu jārēķinās ar nedaudz lielāku apstrādes rezervi nekā tāda paša izmēra karsti velmētam tērauda stienim.

Tibnor pārējais izstrādājumu klāsts